Privacy verklaring

Privacy verklaring

Streefgewicht in Zicht, gevestigd aan Wethouder Lommenstraat 18, 5913 RR, Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@streefgewichtinzicht.nl.

Persoonsgegevens die Streefgewicht in Zicht verwerkt
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, weeggegevens, huisarts of doorverwijzer, zorgverzekering, gegevens over jouw activiteiten op onze website, betaalgegevens en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Sitebezoek & reageren op de blog
Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om jouw cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Reageer je op een artikel, dan vragen we aanvullend om je e-mailadres en naam en slaan we je IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Met welk doel verwerkt Streefgewicht in Zicht persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
  • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een e-mailbericht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Streefgewicht in Zicht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Streefgewicht in Zicht persoonsgegevens bewaart
Na het afronden van de behandeling worden je gegevens maximaal 1 jaar in ons klantenbestand bewaard zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hier voor afmelden. De bewaartermijn van de gegevens is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld én van wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@streefgewichtinzicht.nl.

Delen van persoonsgegevens door Streefgewicht in Zicht met derden
Streefgewicht in Zicht deelt geen gegevens met derden.

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Streefgewicht in Zicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@streefgewichtinzicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Streefgewicht in Zicht persoonsgegevens beveiligt
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@streefgewichtinzicht.nl.

Streefgewicht in Zicht plaatst cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dankzij de informatie in deze cookies kan onze website naar behoren werken. We passen cookies ook toe om te begrijpen hoe je gebruikmaakt van onze website. Cookies zijn niet allemaal uit hetzelfde deeg gebakken. We gebruiken twee varianten: functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. Hiermee sla je jouw websitevoorkeuren op.

Analytische cookies
Bij Streefgewicht in Zicht willen we elke dag van je leren. Met Google Analytics cookies verzamelen we anoniem informatie over het gebruik van onze website en zien we welke informatie je nuttig of juist overbodig vindt.

Verwijderen en uitschakelen van cookies
Na de houdbaarheidsdatum zullen cookies automatisch van je computer worden verwijderd. Het is mogelijk om cookies op een eerder moment handmatig te verwijderen of het opslaan van cookies op je computer uit te schakelen. Dit doe je via de instellingen van je browser. Selecteer de hulpfunctie van je browser (de F1-knop op je toetsenbord) of bekijk de hulppagina’s van Google ChromeMozilla Firefox en Microsoft Internet Explorer om te zien hoe dit in zijn werk gaat.